De BJCA is een wedstrijd die deel uitmaakt van een opleidingsprogramma over koffie die gericht is naar de hotelscholen, verdeeld over 2 modules. Deze zijn verspreid over 2 schooljaren. Zo tellen we een module theorie en een module praktijk, deze laatste onder de vorm van een wedstrijd bekend als BJCA (Belgian Junior Coffee Ambassador).

Het programma laat de deelname toe van andere landen.

Module theorie

In het module theorie komen volgende sleutel onderwerpen over koffie aan bod:

 • Geschiedenis
 • Plantage
 • Pluk-oogst
 • Ontpulpings-methodes
 • Transport
 • Eerlijke handel, bio
 • Koffie branden
 • Kwaliteit van water bij het zetten
 • Werking espressotoestel
 • Koffie bewaren
 • Opbrengst koffie
 • EVALUATIE 

 

Module praktijk

In het module praktijk worden volgende handelingen ondernomen:

 • Een perfecte espresso leren zetten
 • Een perfecte cappuccino kunnen uitvoeren
 • Filterkoffie zetten (slow coffee)
 • Proeven van verschillende herkomsten
 • Onderhoud van het espresso toestel
 • Rituelen-reglement mbt de BJCA wedstrijd

De proeven

5 minuten mise en place, 10 minuten presentatie, 2 minuten opkuis

Deelnemer + Leerkracht (mise en place)

De bereiding van een slow coffee houdt in dat een filterkoffie wordt gezet volgens de nieuwste technieken en dat blijk wordt gegeven van een uitstekende kennis van de kunst om koffie te extraheren volgens de filtermethode. Er zijn verschillende hardware om een slow coffee te maken. Er kan alleen gemalen koffie en water worden gebruikt.

 

 

 

13 minuten (Espresso inbegrepen)

Deelnemer + Leerkracht (mise en place)

Cappuccino is een warme drank die wordt gemaakt van espresso en melk die à la minute wordt op opgestoomd.

De espresso moet gezet worden volgens de regels opnoemend in het reglement.

Er mag geen keukengerei worden gebruikt om het melkschuim over de espresso te schikken of te verspreiden. Het moet rechtstreeks uit de melkkan worden gegoten.  Dit heet ” free pour”.

 

6 minuten

Student + Coach

Cuptasting is een zogenaamde driehoeksproef. Twee kopjes bevatten dezelfde koffie en daarom is de derde koffie verschillend. Bijvoorbeeld: Twee uit Colombia en één uit Brazilië. U moet de Braziliaanse identificeren (zonder de oorsprong te noemen). Er zijn 6 sets en de test duurt 6 minuten. De snelste wint de test.

13 minuten (Cappuccino inbegrepen)

Deelnemer + Leerkracht (mise en place)

De deelnemer moet 2 x 2 espresso’s maken.

Het kopje waarmee de espresso wordt gezet, moet een inhoud van 60 tot 90 ml hebben. Het volume van de geëxtraheerde koffie moet tussen 30 en 40 ml liggen, crèma inbegrepen.

De 4 espresso’s kunnen tegelijk worden gemaakt en geserveerd, of 2 per 2. Er zijn slechts twee zintuiglijke juryleden, daarom worden de punten met 2 vermenigvuldigd. Voor het technische gedeelte zullen ze met 4 vermenigvuldigd worden.

De prijzen

1ste prijs

Reis naar Brazilië voor de leerkracht en de leerling

Materiaal ter beschikking gesteld

Om de scholen toe te laten zich te familiariseren met de diverse technieken die nodig zijn voor het zetten van een perfecte koffie, wordt er materiaal ter beschikking gesteld. Dit gaat over de elementen die het toelaten om te oefenen op het zetten van slow coffee, espresso of de cappuccino. Er wordt niets aangerekend indien de scholen zich inschrijven voor het volledige opleidingsplan. Zo wordt er eveneens een espressomachine ter beschikking gesteld en een aangepaste molen.

Kopjes

Tamper

Melkkan

Koffie Campione Barista

filters voor Chemex

Koffie Campione Barista

Vario molen

Chemex karaf

V60 filterhouder

weegschaal

warm water gieter

filters voor V60

Kopjes

Melkkan

Tamper

Fiorenzato Molen

Koffie Campione Barista

Proeflepel

Deelnemingsvoorwaarden
 • Minimum schoolniveau van 5de graad is vereist bij inschrijving voor de theoriemodule
 • De theoretische module hebben gevolgd in het schooljaar voorafgaand aan de praktische module BJCA
 • Ten minste 75% hebben behaald bij de evaluatie aan het eind van de theoretische module
 • Maximum 21 jaar oud zijn op de dag van de deelname aan de BJCA
Reglement
 • De kandidaat volgt de opleiding in het 5e leerjaar en neemt deel aan de competitie in het 6e leerjaar of de kandidaat volgt de opleiding in het 6e leerjaar en neemt deel aan de competitie in het 7e leerjaar.
 • De theoretische opleiding wordt gegeven aan een hele klas, de evaluatie wordt gedaan door de organisator.
 • De opleidingen zijn gratis, bij de praktische module wordt gebruik gemaakt van de apparatuur die de school ter beschikking stelt voor de deelname aan de wedstrijd, een bezoek aan de branderij is absoluut welkom.
 • De leerling kan slechts eenmaal aan de wedstrijd deelnemen en wordt door de docent aangewezen.